Menu Sluiten

Mazouttank Saneren


Mazouttank saneren

Informatie over mazouttank saneren.

Een ondergrondse mazouttank die niet meer naar behoren functioneert of niet meer in gebruik is moet u bij wet laten saneren en neutraliseren. Dit wil zeggen dat u uw mazouttank moet leeg maken en dient te reinigen.

Nadien kan u de mazouttank laten opvullen om deze onschadelijk te maken voor het milieu.

Wie zijn mazouttank niet meer gebruikt, is wettelijk verplicht om zijn tank te laten saneren en liefst ook te verwijderen. Doe je dit niet, dan riskeer je na verloop van tijd een bodemverontreiniging wat je een torenhoge boete kan opleveren.

Er gelden enkele belangrijke verplichtingen bij het definitief buiten gebruik stellen van een mazouttank. Afhankelijk van het doel waarvoor de mazouttank gebruikt wordt en de grootte en de plaats van de tank gelden er andere regels die u moet in acht nemen.

Een ondergrondse mazouttank is een tank bedoeld die is ingegraven in de grond. Een tank in een kelder wordt dus als bovengronds beschouwd. Een stookolietank mag alleen gebruikt worden voor de opslag van mazout en niet voor andere liquide middelen of gassen.

Een bovengrondse mazouttank wil zeggen dat de mazouttank zich boven de grond bevindt.
Een buitengebruik gestelde stookolietank mag dus nooit gebruikt worden als drinkbak voor dieren of als regenwatertank.

De buitengebruikstelling of het laten buiten gebruik stellen van een mazouttank is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. De buitengebruikstelling moet gebeuren met de nodige kennis van zaken en het gepaste materiaal. Je kan dit bijgevolg best laten uitvoeren door een erkende stookolietechnicus. Op de website van het Departement Omgeving vindt u een lijst van technici en milieudeskundigen die erkend zijn door het Vlaamse Gewest.

Info over mazouttank saneren

Kennis over Mazouttank saneren

Mazouttank Saneren.

U kan op het internet ook een lijst vinden van gespecialiseerde bedrijven die mazouttanks leegmaken, neutraliseren of verwijderen.

Vanuit de Vlaamse overheid zijn er hiervoor geen aparte premies. Het uitbreken, weghalen of neutraliseren van een stookolietank kan onder bepaalde voorwaarden wel in aanmerking komen voor de renovatiepremie.

Met 25 jaar ervaring in het saneren van mazouttanks is All-in Tank Service een meer dan gewaardeerde leverancier voor het saneren van je mazouttank. Jaarlijks voeren ze meer dan 3500 boven- en ondergrondse mazouttank saneringen uit in gans Belgie. Hun erkende technici garanderen dat jouw mazouttank vakkundig en volgens de wettelijke bepalingen wordt gesaneerd.

Er zijn heel wat saneringsbedrijven voor mazouttanks actief. Het is dus een goed idee om hun prijzen voor het verwijderen van een mazouttank te vergelijken.

Meer info over mazouttank saneren nu op allintankservice.be.

Tags

Erkend Attest Sanering Mazouttank | Leveranciers Mazouttank Saneren | Mazouttank Neutraliseren | Mazouttank Saneren Oost-vlaanderen | Mazouttank Saneren Wettelijk Attest | Mazouttank Saneren | Mazouttank |